Centraal Medezeggenschapsteam (CMT)

Het CMT is bereikbaar via cmt@stichting-pk.nl en/of 030 – 236 17 17.

Aangesloten organisaties

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Het Centraal Medezeggenschapsteam (CMT) behartigt de belangen van cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de stichtingen:  U Centraal, SJP (Specifieke Jeugd Projecten), JoU (Jongerenwerk Utrecht) en Stichting PK (Bedrijfsbureau).

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het CMT en het bestuur van de organisatie. De organisatie vraagt het CMT om advies of instemming bij belangrijke besluiten. Ook brengt het CMT op eigen initiatief advies uit aan het bestuur. Dit wordt een “ongevraagd advies” genoemd.

Ieder lid van het CMT heeft een verbindende rol naar zijn of haar medezeggenschapsteam/raad. Over- en weer houdt men elkaar geïnformeerd over de werkzaamheden. De medezeggenschapsteams voor medewerkers kunnen er voor iedere stichting anders uitzien en in sommige gevallen wisselen van samenstelling. Juist daarom is het van belang dat de CMT-leden een vast aanspreekpunt zijn.

Samenstelling

 • Twee zetels voor vertegenwoordigers van cliënten
 • Twee zetels voor vrijwilligers
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting Jongerenwerk Utrecht
 • Twee zetels voor medewerkers van U Centraal
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting Jongerenwerk Utrecht
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting PK (Bedrijfsbureau)

Afspraken

 • CMT sluit een convenant met de Raad van Bestuur en legt afspraken over werkwijze vast in een reglement
 • De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) blijft een belangrijke, in geval van twijfel, bepalende leidraad

Hoe werkt het?

 • Het CMT ontwikkelt en werkt met een eigen jaarplan
 • Vergadert via het BOB model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming)
 • Leden nemen in principe besluiten op basis van algemene overeenstemming, zonder last of ruggenspraak
 • De Stemverhouding kan per onderwerp variëren

Publicaties CMT

Het CMT vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zicht hebben op wat het CMT doet om hun belangen te vertegenwoordigen. Hieronder volgt een overzicht: de instemmingen, adviezen en verslagen van overlegvergaderingen (OV) van het afgelopen jaar, Nieuwsflits (verkorte tweemaandelijkse samenvatting van acties) en het  Jaarverslag inclusief Jaardoelen.

Nieuwsflits
juni 2023
december 2022
oktober 2022
14 juli 2022
7 juni 2022
28 april 2022
15 maart 2022
7 februari 2022
23 december 2021
11 oktober 2021
30 april 2021

Jaarverslag- en plan
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 
Jaarplan 2022 

Instemmingen
Personeelsregelingen 2022
Personeelsregelingen 2021
WKO

Adviezen
Begroting 2023
Reglement dienstverlening BPK
Lange Termijn Visie
Jaarplannen en Begroting 2022 
COVID-19
Implementatie nieuw registratiesysteem
Beleidsplan

Overlegvergaderingen

7 november 2023
3 oktober 2023
5 september 2023
4 juli 2023
18 april 2023
7 maart 2023
7 februari 2023
29 november 2022
11 oktober 2022
31 mei 2022
26 april 2022
8 maart 2022
1 februari 2022
16 november 2021
21 september 2021
29 juni 2021
25 mei 2021 

Contact met CMT