Selecteer een pagina

CMT (Centraal Medezeggenschapsteam)

Centraal Medezeggenschapsteam voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de stichtingen:
U Centraal, SJP (Specifieke Jeugd Projecten ) , JoU (Jongerenwerk Utrecht), Stichting PK (Bedrijfsbureau)

 

 

Contact opnemenOver het CMT

Centraal Medezeggenschapsteam
(CMT)

Het Centraal Medezeggenschapsteam (CMT) behartigt de belangen van cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de stichtingen:  U Centraal, SJP (Specifieke Jeugd Projecten), JoU (Jongerenwerk Utrecht) en Stichting PK (Bedrijfsbureau).

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het CMT en het bestuur van de organisatie. De organisatie vraagt het CMT om advies of instemming bij belangrijke besluiten. Ook brengt het CMT op eigen initiatief advies uit aan het bestuur. Dit wordt een “ongevraagd advies” genoemd.

Ieder lid van het CMT heeft een verbindende rol naar zijn of haar medezeggenschapsteam/raad. Over- en weer houdt men elkaar geïnformeerd over de werkzaamheden. De medezeggenschapsteams voor medewerkers kunnen er voor iedere stichting anders uitzien en in sommige gevallen wisselen van samenstelling. Juist daarom is het van belang dat de CMT-leden een vast aanspreekpunt zijn. 

R

Samenstelling

 • Twee zetels voor vertegenwoordigers van cliënten
 • Twee zetels voor vrijwilligers
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting Jongerenwerk Utrecht
 • Twee zetels voor medewerkers van U Centraal
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting Jongerenwerk Utrecht
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting PK (Bedrijfsbureau)
R

Afspraken

 • CMT sluit een convenant met de Raad van Bestuur en legt afspraken over werkwijze vast in een reglement
 • De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) blijft een belangrijke, in geval van twijfel, bepalende leidraad
R

Hoe werkt het?

 • Het CMT ontwikkelt en werkt met een eigen jaarplan
 • Vergadert via het BOB model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming)
 • Leden nemen in principe besluiten op basis van algemene overeenstemming, zonder last of ruggenspraak
 • De Stemverhouding kan per onderwerp variëren
R

Publicaties CMT

R

Contact met CMT