Dit doen wij.

Stichting PK is een bedrijfsbureau in het sociaal domein. In haar samenwerking met de Utrechtse stichtingen JoU, Fiom Utrecht, Home- Start Utrecht, PPI, Pretty Woman/Best Man en U Centraal (alle vier tezamen Welzijnsgroep Midden Nederland genoemd) verricht PK ondersteunende werkzaamheden voor zo’n 250 medewerkers, 900 vrijwilligers en 15.000 cliënten. Met ruim 30 collega’s heeft het bedrijfsbureau haar werkzaamheden in de volgende afdelingen georganiseerd.

Personeel & Organisatie

Geeft uitvoering aan de werving, selectie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Bestuurssecretariaat

Voert alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden uit: van agendabeheer tot aan het maken van rapportages.

Administratie

Verzorgt de financiële administratie, de project,- personeels- en salarisadministratie.

Beleid

Biedt expertise en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, compliance, governance, kwaliteit en medezeggenschap.

Receptie

Zorgt voor bereikbaarheid: vangt zo veel mogelijk alle binnenkomende bezoekers op, zowel aan de telefoon als aan de balie

Beheer

Verzorgt het gebruik van de gebouwen, verricht klein onderhoud en voert aanpassingen uit aan gebouwen.

ICT

Faciliteert alle organisaties met informatie en communicatie technologie.

Wij werken voor