Selecteer een pagina

Het Centraal Medezeggenschapsteam (CMT) behartigt de belangen van cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de stichtingen:  U Centraal, SJP (Specifieke Jeugd Projecten), JoU (Jongerenwerk Utrecht) en Stichting PK (Bedrijfsbureau).Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het CMT en het bestuur van de organisatie. De organisatie vraagt het CMT om advies of instemming bij belangrijke besluiten. Ook brengt het CMT op eigen initiatief advies uit aan het bestuur. Dit wordt een “ongevraagd advies” genoemd.

Ieder lid van het CMT heeft een verbindende rol naar zijn of haar medezeggenschapsteam/raad. Over- en weer houdt men elkaar geïnformeerd over de werkzaamheden. De medezeggenschapsteams voor medewerkers kunnen er voor iedere stichting anders uitzien en in sommige gevallen wisselen van samenstelling. Juist daarom is het van belang dat de CMT-leden een vast aanspreekpunt zijn.

Samenstelling CMT

Er zijn twaalf zetels. De zetels zijn als volgt verdeeld:

 • Twee zetels voor vertegenwoordigers van cliënten
 • Twee zetels voor vrijwilligers
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting Jongerenwerk Utrecht
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting U Centraal
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting Specifieke Jeugdprojecten.
 • Twee zetels voor medewerkers van Stichting PK (bedrijfsbureau)

Hoe werkt het CMT?

 • Het CMT ontwikkelt en werkt met een eigen jaarplan
 • Vergadert via het BOB model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming)
 • Leden nemen in principe besluiten op basis van algemene overeenstemming, zonder last of ruggenspraak
 • De Stemverhouding kan per onderwerp variëren

Afspraken

Publicaties CMT

 • Het CMT vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zicht hebben op wat het CMT doet om hun belangen te vertegenwoordigen. Instemmingen, adviezen en verslagen van overlegvergaderingen (OV) van het afgelopen jaar, Nieuwsflits (verkorte tweemaandelijkse samenvatting van acties), Jaarverslag inclusief Jaardoelen zijn op te vragen via cmt@stichting-pk.nl

Contact opnemen met het CMT

Het CMT is bereikbaar via cmt@stichting-pk.nl en/of 030-2361717.